ÖZBEKİSTAN Sokaklarında dolaşırken tarih ve medeniyetin izini süreceğiniz bir yolculuk: Buhârâ ve Semerkand Turu. Sahâbe-i Kirâm’dan Kusem İbni Abbâs’ın (radiyallahuanh) İslâm’ın dâvetçisi olarak geldiği bu münbit topraklar ikibin beşyüz yıla yakın tarihiyle İpek Yolu’nun en eski yerleşim yerlerinden. İmam-ı Maturidi, İmam-ı Buhari, Şâh-ı Nakşibendi, Abdülhalik Göcdüvani, Ârif-i Rîvegerî, Mahmûd-i İncir-i Fağnevî, Hâce Ali Râmitenî, Muhammed Baba es Semmâsî, Seyyid Emir Külâl, Ubeydullah Ahrar, Arif-i Dikkerânî (rahmetullahi aleyhim ecmâin) gibi gönül dünyamızı aydınlatan, İbn-i Sina, El-Fergani, Birûni, Muhammed El-Farâbî, Mirza Ulugbek, Ali Kuşçu gibi bilime yön veren zâtlar bu topraklarda yaşadı ve dünyaya gözlerini burada yumdu.

Manevî dünyamızı aydınlatan Allah dostları ve âlimleri ziyaret ederken Özbekistan’ın tarihi ve doğal zenginliklerini yakından görecek; otantik pazarlarında dünyaca ünlü dokuma kilimler, minyatürler, çapanlar, zervarlı ayakkabılar, seramik çiniler ve birçok hediyelik eşya ile güzel hatıralar geri getireceksiniz.
 

Aradığınız kriterlere uygun tur bulunamamıştır.